Math Everyday (คณิตคิดทุกวัน)

โปรแกรมฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์

Math everyday คือ สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียแบบ interactive ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยาก ความรู้ที่ได้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณ ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

 • จำนวนนับ
 • การบวก ลบ
 • การคูณ หาร
 • เวลา
 • การวัดความยาว
 • การชั่ง
 • การตวง
 • แผนภูมิ กราฟ
 • เศษส่วน
 • ทศนิยม

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • ประกอบด้วยเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ควรเรียนรู้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เช่น การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบ การอ่านข้อมูลทางสถิติ  การคำนวนเกี่ยวกับ เศษส่วน ทศนิยม  เป็นต้น
 • เนื้อหาการสอนเป็นกราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหว สวยงาม เข้าใจง่าย  สอนวิธีคิดแบบง่ายๆ  พร้อมเสียงประกอบ
 • มีการจดจำ บทเรียนที่กำลังเข้าเรียน  บทเรียนที่เรียนไปแล้ว และที่ยังไม่ได้เรียน ทำให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่เสียเวลาค้นหา
 • ประกอบด้วยแบบทดสอบที่ไม่เหมือนเดิมในทุกครั้งที่เข้าเล่น ทำให้ไม่ซ้ำซาก จำเจ และได้ค้นหาคำตอบของโจทย์ใหม่ๆตลอดเวลา
 • สามารถวัดผลการทดสอบของแต่ละบุคคล เพื่อใช้ในการประเมินความรู้ของตัวเองได้
 • มีการเก็บข้อมูล การเข้าเรียน เข้าทำแบบทดสอบ ทุกครั้งที่ใช้งานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ที่ต้องการติดตามความคืบหน้าในการเรียนรู้ของ บุตรหลาน หรือ นักเรียนของท่าน
 • สามารถใช้งานได้หลาย user ทำให้สามารถแบ่งปันความรู้ ของ user เหล่านั้น มีการแจ้งชื่อ user ที่สามารถทำคะแนนสูงสุดในแต่ละหัวข้อ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่าง user

     Math everyday จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ยาก อย่างที่คุณคิด ถ้าได้ฝึกฝนทุกวัน วันไหนๆก็เล่น Math everyday