การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่าน Facebook

เตรียมพร้อมสู่โลกใหม่ในยุคดิจิตอลและเศรษฐกิจ 4.0 มาเรียนรู้การสร้างประโยชน์จาก facebook เพื่อสร้างอาชีพใหม่ในยุคนี้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • การขายออนไลน์คืออะไร
 • เตรียมความพร้อมก่อนการขายออนไลน์
 • การเตรียมเฟซบุ๊กให้พร้อม
 • แนวทางการเปิดร้านออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
 • การเปิดร้านค้าบนเพจของเฟซบุ๊ก
 • การโปรโมทและรับออร์เดอร์บนเพจ
 • การใช้งานร้านค้าบนเพจเพิ่มเติม
 • การโฆษณาบนเฟซบุ๊กเพื่อโปรโมทเพจร้านค้า
 • การใช้งานหน้าจัดการโฆษณา
 • การดูข้อมูลเชิงลึกของเพจ
 • เทคนิคการใช้เฟซบุ๊กช่วยเพิ่มยอดขาย
 • วิธีการให้คนเห็นโพสต์ของร้านค้า
 • เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำไปขาย
 • การจัดส่งสินค้าและการชำระเงิน
 • กลยุทธ์ในการขายสินค้าออนไลน์