Cartoon Character: ชุดแต่งกาย บรูไน

การแต่งกายของประเทศบรูไน

ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะ จรดเท้า ผู้หญิงมุสลิมจะสวมผ้าคลุมศีรษะในที่สาธารณะและในสถานที่ราชการ


ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผู้ชายมุสลิมแต่งกายเป็นทางการทั้งในสถานที่ราชการและที่สาธารณะ คือจะสวมเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง


ดาวน์โหลดรูปภาพ

พบกันในสื่อ Interactive Graphic and Animation ชุด “รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน

Hit Counter provided by
orange county plumbing