ข้อสอบ 1000 คำถามอาเซียน

เนื้อหาข้อสอบ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกในอาเซียน
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศบรูไน
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศกัมพูชา
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศอินโดนีเซีย
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศลาว
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศมาเลเซีย
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศพม่า
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศฟิลิปปินส์
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสิงคโปร์
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศเวียดนาม

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • ข้อสอบประกอบด้วยคำถามที่เป็นเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ มีความหลากหลาย
 • รองรับส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อจะทดสอบตัวเองก่อนทำการสอบได้ ประกอบด้วย
  • กำหนดว่า จะทำข้อสอบไป เฉลยไปทีละข้อ หรือไม่
  • กำหนดว่า จะสุ่มข้อสอบออกมาเพื่อทำข้อสอบตามจำนวนข้อที่กำหนดหรือไม่ (จะสุ่มแบบเรียงคำถามหรือไม่เรียงก็ได้)
  • กำหนดเวลาที่จะใช้ในการทำข้อสอบได้
  •  กำหนดว่าจะแสดงคำตอบที่ถูกให้ดู  หลังจากส่งข้อสอบแล้วหรือไม่
  • กำหนดว่าจะบังคับให้ทำข้อสอบทุกข้อ จึงทำการส่งข้อสอบได้
 • โปรแกรมสามารถจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ครั้งล่าสุด ของข้อสอบชุดนั้นๆ เพื่อนำมาตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ในการทำข้อสอบครั้งต่อไปได้ (มีปุ่มย้อนกลับสู่ค่าเบื้องต้นได้ )
 • มีแทบสีแบ่งกลุ่มของข้อสอบแต่ละข้อไว้    เพื่อให้ดูง่าย เวลาทำ
 • สามารถ สไลด์ข้อสอบขึ้นลงได้ (ใช้เมาส์บน pc และใช้นิ้วบน tablet)
 • บน pc สามารถใช้ปุ่ม keyboard ขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนข้อสอบขึ้นลงได้
 • มีปุ่มกระโดดไปยังข้อสอบแต่ละข้อ    เพื่อความสะดวกเวลาทำข้อสอบ
 • มีปุ่ม next back ในการเลื่อนข้อสอบขึ้นมาทำทีละข้อ    เพื่อความสะดวกเวลาทำข้อสอบ
 • มีปุ่มพักทำข้อสอบระหว่างสอบ
 • มีปุ่มกลับไปทำ ข้อสอบชุดล่าสุดที่ทำค้างไว้อยู่
 • มีรายงานผลการสอบที่ทำเสร็จแล้ว ในแต่ละครั้งที่เข้าทำสอบในแต่ละชุด
 • ในรายงานผลการสอบสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดการทำข้อสอบที่เคยทำไว้ทั้งหมดของการสอบครั้งนั้น ในแบบเสมือนจริงได้