๑ พันคำถามอาเซียน

๑ พันคำถามอาเซียน

 

๑ พันคำถามอาเซียน คือโปรแกรมแบบทดสอบเพื่อใช้เสริมความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยชุดคำถามมากกว่า 1,000 คำถาม เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและข้อมูลของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ พร้อมสนุกกับคำถามที่ประกอบด้วยภาพ เสียง หรือ วีดีโอ

รายละเอียดโปรแกรม

 • เนื้อหาประกอบด้วยข้อสอบเกี่ยวประชาคมเซียน 1,350 ข้อโดยแยกเป็นชุดต่างๆ ดังนี้
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน 150 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสมาชิกในอาเซียน 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศบรูไน 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศกัมพูชา 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศอินโดนีเซีย 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศลาว 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศมาเลเซีย 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศพม่า 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศฟิลิปปินส์ 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศสิงคโปร์ 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย 100 ข้อ
  • ข้อสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ ประเทศเวียดนาม 100 ข้อ
 • ข้อสอบประกอบด้วยคำถามที่เป็นเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ
 • รูปแบบคำตอบมีทั้งแบบคำตอบเดียวและหลายคำตอบ เป็นข้อความและเป็นรูปภาพ
 • มีระบบผู้สอบ สามารถสร้างผู้สอบที่จะใช้โปรแกรมข้อสอบได้ รองรับผู้ใช้หลายคนในเครื่องเดียว
 • สามารถตั้งค่าต่างๆ เพื่อจะทดสอบตัวเองก่อนทำการสอบได้ ประกอบด้วย
  • เฉลยข้อสอบทีละข้อ ขณะทำข้อสอบ
  • กำหนดสุ่มจำนวนข้อที่ใช้ในการสอบแต่ละครั้ง
  • กำหนดเวลาที่จะใช้ในการทำข้อสอบแต่ละครั้ง
  • กำหนดไม่แสดงคำตอบที่ถูกต้อง ตอนเฉลย
  • กำหนดว่าจะบังคับให้ทำข้อสอบทุกข้อ ก่อนยืนยันส่งข้อสอบ
 • โปรแกรมสามารถจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ครั้งล่าสุด ของข้อสอบชุดนั้นๆ เพื่อนำมาตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ในการทำข้อสอบครั้งต่อไปได้ (มีปุ่มย้อนกลับสู่ค่าเบื้องต้นได้ )
 • มีแทบสีแบ่งกลุ่มของข้อสอบแต่ละข้อไว้ เพื่อให้ดูง่าย เวลาทำ
 • มีเมนูด้านข้างเพื่อเลือกข้อสอบแต่ละข้อได้
 • มีปุ่ม next และ back ในการเลื่อนข้อสอบขึ้นมาทำทีละข้อ เพื่อความสะดวกเวลาทำข้อสอบ
 • มีสถานะของข้อสอบแต่ละข้อ บอกว่า ข้อไหน ทำไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
 • มีสถานะบอกว่าตอนนี้ ข้อสอบถูกทำไปแล้วกี่ข้อ ยังไม่ทำกี่ข้อ
 • มีปุ่มพักทำข้อสอบระหว่างสอบ
 • มีปุ่มกลับไปทำ ข้อสอบชุดล่าสุดที่ทำค้างไว้อยู่
 • ในกรณีที่กลับเข้ามาทำข้อสอบที่ค้างไว้อยู่ ตำแหน่งของข้อสอบจะอยู่ในตำแหน่งเก่า ก่อนออกไปจากข้อสอบครั้งนั้น
 • กรณีทำข้อสอบไม่เสร็จ เลือกได้ว่าจะทำต่อ หรือ ทำใหม่
 • มีรายงานผลการสอบที่ทำเสร็จแล้ว ในแต่ละครั้งที่เข้าทำสอบในแต่ละชุด แยกดูตามผู้สอบ หรือ ดูทั้งหมด
 • ในรายงานผลการสอบ จะแสดง จำนวนคะแนนที่ได้ จำนวนข้อที่ทำถูก เปอร์เซนต์คะแนนที่ได้ในรูปแบบตัวเลข และแทบสี
 • สามารถดูรายงานผลการสอบ เรียงตามวันที่ทำข้อสอบเสร็จ เรียงตามผู้สอบ หรือ เรียงตามชุดข้อสอบ
 • ในรายงานผลการสอบสามารถย้อนกลับไปดูรายละเอียดการทำข้อสอบที่เคยทำไว้ทั้งหมด

 
ภาพที่ 1 ชุดคำถาม
 

set-quiz

 
ภาพที่ 2 คำถามที่ประกอบด้วยวีดีโอ ภาพ หรือ เสียง
 
multimedia
 

 
ภาพที่ 3 การตั้งค่าชุดคำถาม
 
setting
 

 
ภาพที่ 4 รายงานผลการสอบ
 
report
 
ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8759996 หรือ message ผ่านทาง embeeo facebook

สนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ 089-896-6919


Hit Counter provided by
orange county plumbing