เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วยเนื้อหา

รวม Dictionary

 • Dictionary คำศัพท์ 900 คำ

ฝึกทักษะท่องจำคำศัพท์

 • เกมฝึกคำศัพท์กับไอศกรีม
 • เกมเติมอักษรสอนศัพท์

ฝึกทักษะแยกแยะคำศัพท์

 • แบบทดสอบการหาคำศัพท์ที่เข้าพวกและไม่เข้าพวก
 • การหาคำศัพท์ที่ออกเสียงต่างจากพวก

รอบรู้ประเภทคำศัพท์

 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Article
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Adjective
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Adverb
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Preposition
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Conjunction
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Noun
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version Pronoun
 • เกมตีตุ่นน้อยมหาสนุก Version verb

รู้หน้าที่คำศัพท์ในประโยค

 • แบบเรียนรู้ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 • เกมฝึกภาษาผ่าโครงสร้างประโยค
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Subject Verb Object
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Noun Verb Pronoun
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Noun verb Pronoun preposition
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Noun verb Pronoun preposition Adjective
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Noun verb Pronoun preposition Adjective adverb
  • ผ่าโครงสร้างประโยค Version Noun verb Pronoun preposition Adjective adverb conjunction

จัดเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยค

 • เกมประโยคอังกฤษคิดพาเพลิน ระดับง่าย
 • เกมประโยคอังกฤษคิดพาเพลิน ระดับยาก

กริยา 3 ช่อง

 • กริยา 3 ช่องท่องทีละคำ
 • กริยา 3 ช่องท่องทั้งหมด

การอ่านค่าตัวเลขประเภทต่างๆ

 • การนับตัวเลข
  • ตัวเลขที่เป็นจำนวนนับ
  • ตัวเลขที่ใช้บอกลำดับที่
 • การอ่านวันที่
  • แบบอังกฤษ
  • แบบอเมริกัน
 • การอ่านหมายเลขโทรศัพท์
 • การบอกเวลา
  • กรณีที่เป็นเวลาที่ไม่มีเศษนาที
  • กรณีที่เป็นเวลาที่มีเศษนาที
 • การอ่านเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
 • การอ่านเศษส่วน
 • การอ่านจุดทศนิยม
 • การอ่านบ้านเลขที่