วรรณคดีไทย

ประกอบด้วยเนื้อหา

นิทานพื้นบ้านเรื่อง สังข์ทอง

 • ตอนที่ ๑ กำเนิดพระสังข์
 • ตอนที่ ๒ พระสังข์หนีนางพันธุรัตน์
 • ตอนที่ ๓ รจนาเลือกคู่
 • ตอนที่ ๔ หาเนื้อหาปลา
 • ตอนที่ ๕ ตีคลี

นิทานพื้นบ้านเรื่อง มะกะโท

 • ตอนที่ ๑ เริ่มเรื่องมะกะโท
 • ตอนที่ ๒ ถวายผักกาดแด่พระร่วงเจ้า
 • ตอนที่ ๓ พระเจ้าฟ้ารั่วปฐมกษัตริย์แห่งมาตะมะ

วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

 • ตอนที่ ๑ พระอภัยมณีถูกขับออกจากเมือง
 • ตอนที่ ๒ สุดสาครจับม้านิลมังกร
 • ตอนที่ ๓ ตามบิดาและเข้าเมืองผีดิบ

นิทานอีสป

 • เรื่อง กระต่ายเต่า
 • เรื่อง หมากับเงา
 • เรื่อง ชาวนากับงูเห่า
 • เรื่อง เสือกับกำไลทอง
 • เรื่อง นกกระสากับหมาจิ้งจอก
 • เรื่อง กวางกับพุ่มไม้
 • เรื่อง แก้กลโกง