วรรณกรรมอาเซียน (Asean Tale)

โปรแกรมวรรณกรรมอาเซียน

รวมรวบวรรณกรรมของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยาย 2 ภาษา พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานพิเศษในตัวโปรแกรมมากมาย เนื้อหา ประกอบด้วย วรรณกรรมอาเซียน ของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดังนี้

 • ภูเขาทองคำกับเมล็ดข้าว (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม)
 • หมาป่ากับกุ้งฝอย (ประเทศกัมพูชา)
 • ตำนานอีกา (ประเทศอินโดนีเซีย)
 • ภูท้าวภูนาง (ประเทศลาว)
 • ตำนานหินรูปช้าง (ประเทศมาเลเซีย)
 • พระราชาเสวยแกลบ (ประเทศพม่า)
 • กำเนิดกบ (ประเทศฟิลิปปินส์)
 • บาดังผู้ทรงพลัง (ประเทศสิงคโปร์)
 • ตาอินกับตานา (ประเทศไทย)
 • จอมกะล่อน (ประเทศเวียดนาม)

คุณสมบัติของโปรแกรม

 

 • สามารถเลือกแสดงข้อความประกอบ ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถเลือกแสดงเสียงประกอบ ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • สามารถเลือกวิธีการเล่นได้ 3 แบบ
  – อ่านทีละหน้า (มีเสียง ผู้ใช้เปลี่ยนหน้าเอง)
  – อ่านทีละหน้า (ไม่มีเสียง ผู้ใช้เปลี่ยนหน้าเอง)
  – อ่านอัตโนมัติ  (มีเสียง โปรแกรมเปลี่ยนหน้าให้)
 • มีปุ่มเมนูพร้อมแสดงรูปในแต่ละหน้าเพื่อสามารถกระโดดข้ามไปยังหน้าที่ต้องการได้เลย
 • สามารถบันทึกเสียงของผู้ใช้ลงไปใช้แทนเสียงของโปรแกรมได้ ทั้งเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • เมื่อบันทึกเสียงเสร็จ สามารถเลือกได้ว่าจะกลับไปเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นของวรรณกรรมเรื่องนั้นหรือไม่
 • ขณะเล่นสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เสียงของโปรแกรมหรือเสียงของผู้ใช้ที่บันทึกลงไป
 • สามารถจดจำเสียงหรือภาษาล่าสุดที่เลือกเล่นไว้ของวรรณกรรมในแต่ละได้ เมื่อปิด-เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่
 • สามารถวาดภาพลงไปในแต่หน้าของวรรณกรรมได้
 • สามารถบันทึกภาพที่วาดลงไปได้
 • สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของดินสอ และ สีที่จะไช้วาดภาพได้