ห้องเรียนรอบโลก

สื่อการเรียนการสอน

Interactive Graphic and Cartoon Animation

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับสื่อ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนาน รวมทั้งได้เนื้อหาสาระตามที่ต้องการ เข้าใจง่ายด้วยภาพ เสียง และการ์ตูนเคลื่อนไหว พร้อมกับเนื้อหาสาระมากมายตั้งแต่สื่อในห้องเรียนระดับ อนุบาล ประถม และ มัธยม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา อันได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ รวมทั้งการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ สื่อเสริมความรู้อีกมากมายเช่น รู้และเข้าใจประชาคมอาเซียน วรรณกรรมอาเซียน สื่อเสริมทักษะเพิ่มเติมเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสื่อส่งเสริมอาชีพในศตวรรษที่ 21

สื่อออนไลน์ Sky Classroom

อนุบาล ประถม มัธยม และสื่อเสริมมากมาย

ราคาเพียง 999 บาท/ปี

network-150x150

Network Classroom

สื่อระบบเครือข่าย

เนื้อหาราคา (บาท)
สื่อเสริมนอกเวลาเรียน
อาเซียน59,000
Math Animated 6 Levels39,000
Math Everyday39,000
ประวัติศาสตร์ชาติไทย39,000
วรรณคดีไทย39,000
อ่านออกเขียนได้39,000
Sport Party39,000
สื่อเสริมการเรียน
อนุบาล59,000
ประถม 1-6119,000
มัธยม 1-359,000
มัธยม 4-659,000
เกมการแข่งขัน
Asean Community Quiz Challenge59,000
Math Everyday Challenge59,000
Sport Quiz Challenge59,000
Vocabulary Challenge59,000

รายละเอียด
1. สื่อติดตั้งที่เครื่องแม่ข่ายเครื่องเดียว
2. เริ่มต้น 40 สิทธิ์การเชื่อมต่อพร้อมกัน

การรับประกัน
1. รับประกันเฉพาะสื่อตลอดการใช้งานบนเครื่องที่ติดตั้ง

ความต้องการขั้นต่ำ
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ ใหม่กว่า
2. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การใช้งานไปเครื่องอื่นได้
3. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

my-150x150

My Classroom

สื่อติดตั้งบน USB Flash Drive

การรับประกัน
1. ฮาร์ดแวร์ USB Flash Drive และสื่อ 1 ปี

หมายเหตุ
1. จะต้องเสียบ USB Flash Drive ที่เข้ารหัสกับสื่อ ตลอดเวลาการใช้งาน
2. ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความต้องการขั้นต่ำ
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ ใหม่กว่า

2 weeks ago

EMBEEO

เมื่อโลกเปลี่ยน นักเรียนก็ต้องปรับการศึกษาแห่งอนาคต 7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
.
อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ กำลังเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เปลี่ยนวิธีคิดของเราต่อการเรียนรู้ แล้วเราจะเตรียมเด็กๆ ของเราให้เข้ากับโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่งและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ นี้ได้อย่างไร?
.
แน่ล่ะ ‘การศึกษา’ เป็นรากฐานที่เราต้องวางไว้ให้กับเด็กๆ และการศึกษาในสมัยนี้ก็มีหน้าตาต่างไปจากเมื่อก่อน ยิ่งทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปวันต่อวัน การให้การศึกษา ออกแบบห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนจึงไม่อาจเป็นรูปแบบแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป เมื่อโลกเทคโนโลยีกำลังมา ทักษะแบบเดิมๆ ที่เคยอยู่ในหลักสูตรอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ภาษาที่สองที่สามอาจไม่ใช่ภาษาเพื่อสื่อสารระหว่างบุคคล แต่เป็นภาษาและวิธีคิดที่มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ กับคอมพิวเตอร์ ด้วยพลังของเทคโนโลยีอย่าง 3D printing อาจทำให้เด็กๆ ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้จากการเป็นเพียงผู้รับความรู้ไปเป็นผู้สร้างสรรค์
.
เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยมๆ เด็กนั่งเป็นแถวๆ อาจไม่ใช่รูปแบบการศึกษาที่เข้ากับศตวรรษใหม่อีกต่อไป The MATTER ชวนมาดู 7 กระแสสำคัญ (key trend) รวบรวมจากหน่วยงานด้านการศึกษาสำคัญของโลกทั้งจาก K12 ของสหรัฐฯ หรือรายงานของ CORE องค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษาชั้นนำ เพื่อตอบคำถามว่าเรากำลังจะให้การศึกษาอนาคตของเราเดินไปในทิศทางแบบไหน
.
thematter.co/pulse/7-trend-in-education/40365
.
#future #education #TheMATTER
... See MoreSee Less

เมื่อโลกเปลี่ยน นักเรียนก็ต้องปรับ

2 weeks ago

EMBEEO

👨‍🏫👩‍🏫 นักเรียนใจกล้า ไม่เข้าใจตรงไหนบอกมา😂😂เมื่อนักเรียนใจกล้า ยอมบอกความจริงกับครู ... See MoreSee Less

Video image

 

Comment on Facebook

Load more

รูปแบบผลิตภัณฑ์

สื่อที่มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมีรูปแบบให้เลือกใช้มากมายตามความต้องการอันได้แก่

  1. My Classrooom – สื่อบน USB Flash Drive
  2. Network Classrooom – สื่อบนเครื่องแม่ข่าย
  3. Sky Classroom – สื่อออนไลน์
  4. SmartTV Classroom – สื่อสำหรับ TV

สื่อการเรียนการสอน My Classroom สื่อการเรียนการสอน Network Classroom สื่อการเรียนการสอน Sky Classroom สื่อการเรียนการสอน Smart TV Classroom

@embeeo embeeo instagram-logo-white Embeeo Media

เนื้อหาทันสมัย

บนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สื่อของ “embeeo” นอกเหนือจากการเป็นสื่อโต้ตอบที่สนุกสนาน เหมาะสำหรับใช้ในชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถม จนถึงมัธยมแล้ว ยังได้ดำเนินในการปรับปรุงเนื้อหาของสื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สื่อได้เรียนรู้บนข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด

@embeeo embeeo instagram-logo-white Embeeo Media

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 061-414-0088

@embeeoembeeoinstagram-logo-whiteEmbeeo Media